Võrguteenused Windowsis ei toimi

Allikas: Hinnavaatlus.ee Wiki
Jump to: navigation, search

Mida kontrollida

Mida kontrollida kui ühest Windows'iga arvutist jagatud ressurssi ei õnnestu teises Windows'iga arvutis kasutada? Lihtsuse mõttes nimetame jagavat arvutit edaspidi "server" ja ressurssi kasutavat arvutit "klient"

Kontrolli:

 1. Kas sul on serverile installitud "File and Print sharing for Microsoft Networks"?
 2. Kas sul on kliendile installitud "Client for Microsoft Networks"?
  1. Kui kliendile/serverile on paigaldatud rohkem kui üks protokoll, siis kontrolli, et MS Networkingu teenus ja klient on "binditud" sama protokolli külge. Enamikel juhtudel ei ole tarvis rohkem kui TCP/IP protokolli ja "bindingu" teeb Windows automaatselt.
 3. Kas ressurss (ketas/kataloog/printer) serveris on "sharetud"?
 4. Kas serveris on olemas kasutaja kellele on lubatud antud õigused "sharele". (Paremklõps jagatud ressursil, properties, security (NT/2k/XP)) Lisa!
 5. Kas serveri tulemüür lubab sissetulevaid smb ühendusi (MS Networking)_
 6. Kas sa oled klienti sisse logitud selle kasutajaga, kellel on serveris vastavad õigused?
 7. Kontrolli, et sa EI oleks emba-kumba (serverit või klienti) vastava registri-muudatusega sundinud kasutama krüptimata (plain text) paroole. Kui yks pool eeldab krüptitud parooli ja teine pakub plain texti siis autentimine ei pruugi õnnestuda!


Kui eelnevatele punktidele on vastus "JAH" siis tee kliendist:


Start->Run \\sinuserverinimi\ [ENTER]

Või kui see ei peaks mingil põhjusel toimima, siis

Start->Run \\sinu.server.ip\ [ENTER]

peaks viskama lahti sinu PC sharede nimekirja.


Kui WinXP/2k on "server" ja Win9x on "klient"

Lisamaterjal punktile 4

Tingmärgid: Menüüvalik v. sisestus, "Tab", [Nupp], Radio Button (o), Checkbox [ ], Checkbox checked [v]

Windows XP/2k

 1. Start -> Settings -> Control Panel -> Computer Management -> Local Users and Groups -> Users -> New User
  Saad teha uue kasutaja. Oletame, et me teeme kasutaja nimega "kasutaja" ja parooliga "kasutaja"
 2. My Computer -> Tools -> Folder Options -> View
  Kerime selle puu lõpuni alla ja eemaldame linnukese valiku "[ ] Use simple file sharing" eest
 3. Otsime üles kataloogi mida soovime jagada. Selleks paremklõps:
  Properties->"Sharing"->Share this folder(o) -> [Apply]
  "Security"->[Add]->kasutaja->[OK]

Selle tegevuse järel on kasutajal "kasutaja" sellele sharele lugemisõigused.

Win 9x

 1. Start->Settings->Control Panel->Network ->Primary Network Logon "Microsoft Network" -> [OK] restart
 2. Logid sisse kasutaja, kasutaja

Start->run-> \\sinuXP-IPaadress\sinutehtudsharenimi [OK]

Autor: OFFF