Kuidas artiklit redigeerida:Juhend

Allikas: Hinnavaatlus.ee Wiki
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti

Kui soovite olemasolevat lehekülge muuta, klõpsake lehekülje alguses olevale lingile "toimeta". See avab tekstikasti, mis sisaldab vastava lehekülje lähteteksti. Te võite seda muuta ja täiendada. Kui olete lõpetanud, klõpsake nupule "Näita eelvaadet", kontrollige, kas kõik on nii, nagu soovisite. Vajaduse korral parandage vead ning seejärel vajutage nupule "Salvesta".

Teksti vormindamine

Wiki tarkvara võimaldab teksti paindlikult vormindada. Allolevad tabelid näitavad, kuidas seda teha. Tabeli parem tulp näitab, mida kirjutada lähteteksti, ja vasak tulp näitab või selgitab selle tulemust.

Pealkirjad, nimekirjad, read

Pealkirjade tegemiseks kasutatakse võrdusmärke pealkirja teksti ees ja järel. Olenevalt sellest, mitu võrdusmärki pannakse, tekib erineva taseme pealkiri.

Pealkiri
Alampealkiri
Alam-alampealkiri

Kui artiklis on üle nelja pealkirja, ilmub lehe algusesse automaatselt sisukord. Sisukorra lisamist saab keelata, paigutades artiklisse märgendi __NOTOC__ . Kui vaikimisi pakutav sisukorra paigutus pole sobiv, saab sisukorra asukohta määrata __TOC__ märgendiga.

==Pealkiri==

===Alapealkiri===

====Ala-alapealkiri====

Teksti alustamine uuelt realt ei tekita uut lõiku.

Aga tühja vahereaga saab lõigud eraldada.

Teksti alustamine uuelt realt
ei tekita uut lõiku.

Aga tühja vahereaga
saab lõigud eraldada.
 • Listid on mõnusad:
  • Nendega saab teksti struktureerida
  • Nii on ilusam
* Listid on mõnusad:
** Nendega saab teksti struktureerida
** Nii on ilusam
 1. Nummerdatud loendid on ka praktilised:
 2. Selged
  1. Ilusad
# Nummerdatud loendid on ka praktilised:
# Selged
## Ilusad
Definitsioonide loendid
loendid, mis sisaldavad definitsioone
Selgitatav sõna
sõna selgitus
; Definitsioonide loendid : loendid, mis sisaldavad definitsioone
; Selgitatav sõna : sõna selgitus
 • Erinevat tüüpi
  1. liste saab nüüd ka
   • lihtsalt segada
* Erinevat tüüpi
*# liste saab nüüd ka
*#* lihtsalt segada
Taandread võivad
alata
erinevalt kauguselt
:Taandread võivad
::alata
:::erinevalt kauguselt
Kui rida algab tühikuga, siis
 ta jääb täpselt selliseks,
 nagu ta on sisestatud - 
 mitteproportsionaalses fondis
 Kui rida algab tühikuga, siis
  ta jääb täpselt selliseks,
  nagu ta on sisestatud - 
  mitteproportsionaalses fondis
Tekst võib olla rea keskel.
<center>Tekst võib olla rea keskel.</center>
Eraldusjoon: ülalpool
allpool.
Eraldusjoon: ülalpool
----
allpool.

Lingid

Link: Eesti.
Et luua uus lehekülg, looge kõigepealt link sellele leheküljele, seejärel klõpsake sellele lingile.
Link: [[Eesti]].
Sama link, aga teise nimega: vabariik.
Sama link, aga teise nimega: [[Eesti|vabariik]]
Lingi vorminduse saab lisada ka sõna osale (näiteks kui sõna on käändes).
Näiteks: artikkel Eestist.

Tähelepanek: Selline viitamine ei pruugi toimida õigesti, kui pärast lingimärgendit esineb sõnas täpitähti. Näiteks soovides linkida sõnas karistusmäär mõistet karistus ehk kirjutades [[karistus]]määr, on tulemus selline: karistusmäär. Sellisel puhul on mõistlik kasutada eelpool toodud linkimise võimalust: [[karistus|karistusmäär]].

Lingid [[Eesti]]st ja [[Eesti]]sse viitavad artiklile [[Eesti]]
Saab kasutada automaatset lingi ümbernimetamist, kui link viitab mõnesse teise nimeruumi: Matemaatiliste valemite kirjutamine. Sel puhul lisab viki tarkvara püstkriipsu taha automaatselt pärast koolonit tuleva teksti.
Saab kasutada automaatset lingi 
ümbernimetamist, kui link viitab teise nimeruumi
[[Vikipeedia:Matemaatiliste valemite kirjutamine|]]
Lehekülg Krevettide suguelu Ukrainas ei ole veel olemas.

Võite selle luua, klõpsates punasele lingile, kuid palume Teil seda siiski mitte teha.

Lehekülg [[Krevettide suguelu Ukrainas]] ei ole veel olemas.
Ümbersuunamine teisele artiklile:
kirjutage lähteartikli esimesele reale järgmine tekst (topeltnurksulgudes sihtartikli nimi).
#REDIRECT [[Eesti]]
Välislink: Google
Välislink: [http://www.google.com Google]
Võib ka panna lihtsalt internetiaadressi: http://www.google.com.
Võib ka panna lihtsalt internetiaadressi: http://www.google.com.
Või teha automaatselt nummerdatud lingi [1]
Sellist stiili saab kasutada näiteks välisviidete märkimiseks artikli tekstis. Sel puhul tuleb viide korralikult vormistada ka artikli lõpuosas välislinkide peatükis.
Või teha automaatselt nummerdatud lingi [http://www.google.com]
Viidad teistesse vikipeediatesse (interwiki lingid) moodustatakse vastavast keelekoodist ja artikli pealkirjast selles keeles.
Näiteks:
[[en:Estonia]]
tekitab interwiki lingi inglise Wikipedia lehele Estonia
Artikkel lisatakse mingisse kategooriasse [[Kategooria:xxx]] märgisega, kus xxx tuleb asendada sobiva kategooria nimega. Selliseid märgiseid saab artiklile lisada mitu. Näiteks see artikkel kuulub kategooriasse Vikipeedia
Näiteks 
[[Kategooria:Vikipeedia]]
lisab artikli kategooriasse Vikipeedia

Tüpograafia

Kaldkiri, Rasvased tähed, Rasvane kaldkiri.
''Kaldkiri'', '''Rasvased tähed''', '''''Rasvane kaldkiri'''''.
reasisesed koodinäited, nagu sed -r 's/^r/R/g' foo on selgemini loetavad, kui paigutatud vastavate märgendite vahele.
reasisesed koodinäited, nagu
<code>sed -r 's/^r/R/g' foo</code> on selgemini loetavad,
kui paigutatud vastavate märgendite vahele.
Kirjutusmasina tähed tehnilise teksti jaoks.
Kirjutusmasina tähed <tt>tehnilise teksti</tt> jaoks.
Võite sõnu läbi kriipsutada
või alla kriipsutada.
Võite sõnu <strike>läbi kriipsutada</strike> 
või <u>alla kriipsutada</u>.
Klaviatuuril puududa võivad tähed

À Á Â Ã Ä Å Æ
Ç È É Ê Ë Ì Í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü ß
à á â ã ä å æ
ç è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô õ
ö ø ù ú û ü ÿ


&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; &AElig;
&Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; &Igrave; &Iacute;
&Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; &Oacute; &Ocirc; &Otilde;
&Ouml; &Oslash; &Ugrave; &Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig;
&agrave; &aacute; &acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig;
&ccedil; &egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; &otilde;
&ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc; &uuml; &yuml;
Kirjavahemärgid: ¿ ¡ « » § ¶

† ‡ •

&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull;
Muid imelikke märke: ™ © ® ¢ € ¥ £ ¤
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; &pound; &curren;
Allindeks: x2 Ülaindeks: x2
Allindeks: x<sub>2</sub> Ülaindeks: x<sup>2</sup>
Väike kiri: abcdefghijk
Väike kiri: <small>abcdefghijk</small>
Kreeka tähed: α β γ δ

ε ζ η
θ ι κ λ μ ν ξ
π ρ σ ς τ υ φ
χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ
Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; &eta;
&theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; &xi; 
&pi; &rho; &sigma; &sigmaf; &tau; &upsilon; &phi;
&chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; &Sigma; 
&Phi; &Psi; &Omega;
Matemaatilisi sümboleid:

∫ ∑ ∏ √ ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ < > ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″ ∠ ∇
‰ ° ∴ ℵ
ø ∈ ∋ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔

&int; &sum; &prod; &radic; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &lt; &gt; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime; &∠ &nabla;
&permil; &deg; &amp;there4; &alefsym;
&oslash; &isin; &ni; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
Viki vorminduse vältimiseks, näiteks, et kirjutada ülakoma sõnas
Shakespeare'i, kirjutage ülakoma ümber <nowiki> märgendid
''Shakespeare<nowiki>'</nowiki>i''
Arutelukülgedele kirjutatud arvamuste ja kommentaaride allkirjastamiseks kasutage nelja tildet. Salvestamisel asendab viki tarkvara need automaatselt Teie kasutajanime ja salvestamise ajatempliga: Rebase-Rein 31. august 2005, kell 22.01 (UTC).
Kasutaja Rebase-Rein allkiri ja 
allkirjastamise ajatempel: 
~~~~

Pildid

Fail:Wiki.png
Viitamine suuremale pildile
[[Pilt:wiki.png|thumb|center|100px|Viitamine suuremale pildile]]
Fail:Wiki.png
Raami lisamine ümber pildi
[[Pilt:wiki.png|frame|center|Raami lisamine ümber pildi]]
[[Pilt:wiki.png|50px|center|Pilt kindla suurusega]]
Viide pildile
[[media:wiki.png|Viide pildile]]
Viide pildi leheküljele
[[:pilt:wiki.png|Viide pildi leheküljele]]

Tabelid

Tabeleid saab teha kas standardse HTMLi märgenditega või kasutades erilist viki stiili:

Tabel 1
Esimene pealkiri Teine pealkiri Kolmas pealkiri
Üleval vasakul Üleval keskel Paremal pool
All vasakul All keskel
Alumine rida
<table border=1>
<caption>Tabel 1</caption>
<tr>
<th>Esimene pealkiri</th>
<th>Teine pealkiri</th>
<th>Kolmas pealkiri</th>
</tr>
<tr>
<td>Üleval vasakul</td>
<td>Üleval keskel</td>
<td rowspan=2>Paremal pool</td>
</tr>
<tr>
<td>Alla vasakul</td>
<td>All keskel</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3 align=center>Alumine rida</td>
</tr>
</table>
Tabel 2
Lahter 1 Lahter 2 Lahter 3
{|
|+ Tabel 2
|-
| | bgcolor=#00FFFF| Lahter 1 || width=300px bgcolor=#FF00FF |Lahter 2 || bgcolor=#FFFF00 | Lahter 3
|}
Tabel 3
P1 P2 P3
Lahter 1*1 Lahter 2*1 Lahter 3*1
Lahter 1*2 Lahter 2*2 Lahter 3*2
Lahter 1*3 Lahter 2*3
{| border=1
|+ '''Tabel 3'''
! P1
! P2
! P3
|-
| Lahter 1*1
| bgcolor=#FFCC00|Lahter 2*1
| Lahter 3*1
|-
| Lahter 1*2
| Lahter 2*2
|rowspan="2"| Lahter 3*2
|-
| bgcolor=#CCFF00|Lahter 1*3
| Lahter 2*3
|}

Vaata ka