Fedora

Allikas: Hinnavaatlus.ee Wiki
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti

FEDORA CORE ja sõbrad pärast installi...(oma käe järgi)

P.S. Konfifailides muutusi tehes tuleks avatud silmadega ringi käia. Seal on rohkem infot, kui me siin muudame. Paljud võimalused on kommenteeritud ja ehk tahate ise neid oma vajaduse järgi sättida?

Muuda "i18n" sisu

$ cat /etc/sysconfig/i18n

LANG="en_US"
SUPPORTED="en_US:en:et_EE:et"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"

Faili sisus võib olla SUPPORTED/LANG -muutujas ka utf-8, eraldatud ":" -ga.
Võiks ära eemaldada nendest muutujatest need "utf" -iga kirjed.

Siin on vaja tuua ära viide artiklile, mis asub ühes teises wikis. Jutt on kooditabelitest.
HTML:Kodeering Ning mis asi on kooditabel.

Minul on vaja olnud LANG -muutujast eemaldada "en_US.UTF-8" ja "et_EE.UTF-8". Kuid nagu üteldakse, kui vajadust ei ole, siis võivad nad ka seal olla. Kõik sõltub süsteemi vajadustest ja eriti programmide vajadustest. Need väärtused ei mõju igale poole süsteemis. Kokkuvõttes vastavalt vajadusele :-)

yum -paketimajandus ja uuendamised

Muudame mõningaid ridu, et uuendamine/pakettide installimised Eesti peeglist toimuks:
$ cat /etc/yum.conf

[base]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/
[updates-released]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Released Updates
baseurl=http://ftp.linux.ee/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch/

[updates-released] on meil siin Eestist hea tõmmata, kuid [base] on juba Eestist maha võetud. Meie lähedal on ainult 2 viimast "reliisi". Tegelikult tuleb siin failis ainult muuta domain -i nime osa siin url -is...
[updates-testing] ja [development] kirjed/read võib ära kustutada.

Mõnel pool kirjeldatakse peeglid tarkvara kohta ka siin kataloogis:
$ ls /etc/yum.repos.d/

fedora-core.repo fedora-extras.repo fedora-updates.repo freshrpms.repo

Failisisu on sarnane ja muuta siis linke ainult. Siin on meil ka paar lisa serveri asukohta kirjeldatud:
$ cat /etc/yum.repos.d/fedora-extras.repo

[extras]
name=Fedora Core extras $releasever - $basearch
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/$releasever/$basearch/
#mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-$releasever
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY

$ cat /etc/yum.repos.d/freshrpms.repo

# $Id: freshrpms.repo 3341 2005-06-28 18:40:26Z thias $
[freshrpms]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Freshrpms
#baseurl=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/$basearch/freshrpms/
mirrorlist=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/mirrors-freshrpms
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-freshrpms
gpgcheck=1

Nüüd võib julgelt sisestada käsu(jupijumal olles):
$ yum update
Kui internett ikka olemas, siis süsteem uuendatakse. Teenuste(service) alt saab panna ka selle tegevuse igapäevaseks.

Bootloader ja /etc/fstab pärast installi

Pärast installi võiks üle käia veel kaks faili(bootloaderi konf):
$ cat /boot/grub/grub.conf

# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
#     all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#     root (hd0,1)
#     kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda5
#     initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda2
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
title Fedora Core 5 (2.6.15-1.2054_FC5)
    root (hd0,1)
    kernel /vmlinuz-2.6.15-1.2054_FC5 ro root=/dev/hda5 rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.15-1.2054_FC5.img
title WinXPpro
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1

$ cat /etc/fstab (süsteem pannakse püsti nende kirjete alusel)

/dev/hda5        /            ext3  defaults    0 0
/dev/hda2        /boot          ext3  defaults    0 0
devpts         /dev/pts        devpts gid=5,mode=620 0 0
tmpfs          /dev/shm        tmpfs  defaults    0 0
proc          /proc          proc  defaults    0 0
sysfs          /sys          sysfs  defaults    0 0
/dev/hda6        swap          swap  defaults    0 0
# This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details
#/dev/fd0        /media/floppy      auto  noexec,noauto,user,quiet 0 0
/dev/hdc        /media/cdrom      udf,iso9660  noexec,ro,noauto,user 0 0
#/dev/hda1       /mnt/hda1        ntfs  umask=0007,noexec,user,noauto 0 0
/dev/hda7        /mnt/hda7        vfat  rw,umask=0007,iocharset=iso8859-15,noexec,user,quiet 0 0

$ df (süsteem elab nendel partitsioonidel)

Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/hda5       18930908  3000604 14953152 17% /
/dev/hda2        54444   8446   43187 17% /boot
tmpfs          128048     0  128048  0% /dev/shm
/dev/hda7       30548688 26802512  3746176 88% /mnt/hda7

Mida me muudame siin, või oleme muutnud?
kernel /vmlinuz-2.6.15-1.2054_FC5 ro root=/dev/hda5 rhgb quiet
Oleme muutnud bootloaderi konfifailis just seda rida: "root=/dev/hda5"
See rida määrab ära, kus partitsioonis asub init -skript ja kus partitsioonis asuvad kernelid. Kui boot -partitsiooni poleks, oleks grub -i konfis see rida teisiti installitud, näiteks:
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-1.2054_FC5 ro root=/dev/hda1 rhgb quiet
Samuti oleme muutnud "/etc/fstab" -faili. Pärast installi näeb "/etc/fstab" -fail kuidagi paha välja. Failis on sees palju "labeleid". Need muudame ära käsu "df" -i järgi. floppy ja cd-rommi kirjed muudab ka igaüks sobilikuks. Antud juhul on see "töötav" minu puhul.

Ülearused teenused kinni, et nad ei käivituks alglaadimisel

Vaatame, millised teenused võiks üldse töödata korralikul linuxil, mis ei tee midagi õieti:
$ chkconfig --list | grep "3:on"

anacron     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
atd       0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
crond      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
ip6tables    0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
iptables    0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
mysqld     0:off  1:off  2:off  3:on  4:off  5:off  6:off
named      0:off  1:off  2:off  3:on  4:off  5:off  6:off
network     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
sendmail    0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
snmpd      0:off  1:off  2:off  3:on  4:off  5:off  6:off
squid      0:off  1:off  2:off  3:on  4:off  5:off  6:off
sshd      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
syslog     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
vsftpd     0:off  1:off  2:off  3:on  4:off  5:off  6:off
yum       0:off  1:off  2:off  3:on  4:off  5:off  6:off

Kontrolli, millised teenused töötavad 3 -nal runlevelil (tekstikonsoolis antud juhul). Graafika on 5 -ndal runlevelil.
Algselt, pärast installi, on teenuseid hulga rohkem "töös/käimas". Kuid soovitav on kohe pärast installi
$ setup
sisestada ja teenuste alajaotuse all kinni panna kõik ülearused teenused, mida te siin nimekirjas ei näe.
Kodumasinas(mis on lauaarvuti sul kodus) pole vaja ka järgmisi teenuseid:
mysqld, named, sendmail, snmpd, squid, sshd, vsftpd.
xfs -fondiserver võiks graafilises reziimis töödata...Ja mis peamine:
Be careful, do not disable things that you're not sure if need or if you don't know what they are.

Noh ja vajadusel saab neid ju jälle käima panna?

Arvuti nimi on ka tähtis!

cat /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1        localhost.localdomain localhost

cat /etc/sysconfig/network

NETWORKING=yes
HOSTNAME=localhost

Selline näeb näeb välja linuxis arvutinimega seotud failid pärast "default" installi.
Muudame neid kirjeid natukene paremaks.
/etc/sysconfig/network -failis paneme arvutile ilusa poisslapse nime: juku
/etc/hosts -faili muudame ka natukene, et webiserver ja emailiserver paremini töötaksid.
P.S. Webiserver ja emailiserver on teine teema...
/etc/hosts -faili sisu on selline:
ip-aadress (domaini)nimi alias alias1 alias2 ...
Kuna paljudele teenustele ei meeldi, et arvuti nimi on "localhost.localdomain", siis muudame selle selliseks:
127.0.0.1 juku.jukudomain.lan localhost.localdomain localhost juku
Just selliseks, milline on reaalselt teie arvuti nimi(domaini nimi).
Samuti võib sinna hosts -faili ka muud arvutinimed ära kirjeldada, kui tahtmist on.
Linux vaatab heameelega sinna sisse, et ip-aadressi <--> nime vastavust teada saada.

Kirjandus, teiste kogemused, mis mööda külgi maha ei jookse

Fedora Core 4 Linux Installation Notes
Fedora Core 5 Linux Installation Notes
Personal Fedora Core 4 Installation Guide
Personal Fedora Core 5 Installation Guide


Autor: airm