3D Studio Max - põhitõed algajatele

Allikas: Hinnavaatlus.ee Wiki
Jump to: navigation, search


3D Studio Max - Kas tõesti nii segane? - ehk raske lihtsus.

3DS Max (edaspidi 3DSM) on tavaline 3D modelleerimisprogramm. Samuti ka kõige enamkasutatav. Paljud, kes ei saa programmist aru, imestavad, et kuidas on neil võimalik nii häid ja detailseid mudeleid teha. Fakt on, et 3DSM on üks võimsamatest ja lihtsamatest mudeldajatest - kõik on lihtne ja loogiline kui on olemas kõige algelisemad põhitõed.

Mõisted, mida siin õpetuses kasutame, ehk uus sõnavara.

Suurem osa sõnavarast, mida siis õpetuses kasutame, on üsnagi lihtne, mistõttu ei hakka pikemat seletamist tulema. Vertex/vertice - Polügoni üks nurk ja erinevate polügonide ühendusnurk. Nende arv polügonil sõltub plügonist endast - nelinurksel neli verticet, viisnurksel viis jne... Polygon - Kujundi üks osa. Iga 3D kujund koosneb polügonidest - nt iga kuubi külg on üks polügon. Mida ümmargusem kujund, seda rohkem polygüne tuleb - iga polügon on ALATI tasane ja mitte kurviline.

Lihtsaim mudeldamisviis, ehk asume asja juurde.

3DSMis on erinevaid mudeldamisviise - box modelling, polymodelling, NURBS modelling... Kõigisse nendesse süvenema ei hakka - ainult box modellingi, ehk kasti tegemise ja selle vertexite liigutamise ja extrudemise.